Isikuandmete kaitse, küpsised ja välised lingid.

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Purkpipe OÜ (edaspidi Purkpipe) kodulehe (www.purkpipe.ee) ja teiste Purkpipe poolt hallatavate veebilehtede (edaspidi koos ja eraldi nimetatud “Purkpipe veebileht” või „veebileht“) kohta. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Purkpipe jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Purkpipe tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Purkpipe OÜ, registrikood 14214756, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Väike-Ameerika tn 8-204, 10129, e-post: info@purkpipe.ee

Meie klientide isikuandmete kaitsmine on Purkpipele tähtis. Seetõttu kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset. Purkpipe ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele volitamata isikutele.

Purkpipe kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks e-poes.

Purkpipe töötleb järgmisi isikuandmeid:

– nimi

– aadress

– telefoninumber

– e-maili aadress

– info kliendi sooritatud ostude ja kliendiga sõlmitud lepingute kohta

Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib Purkpipe töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.

Purkpipe edastab klientidele otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Üksnes Purkpipe määratud töötajatel on juurdepääs kogutud isikuandmete andmebaasile. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.

Purkpipel on õigus edastada isikuandmeid:

– kohtutele,  kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele;

– seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele, kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigus;

– Purkpipe koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste saamiseks);

– transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks.

Purkpipe järgib isikuandmete edastamisel minimaalsuse põhimõtet ja tagab, et kõigi koostööpartneritega, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on sõlmitud kokkulepped, mis kohustavad Purkpipe koostööpartnereid edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist,  nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada info@purkpipe.ee

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Purkpipe, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Küpsised

Purkpipe võib kasutada oma veebilehel ajutisi küpsiseid.

Küpsised on väikesed failid, mis teisaldatakse kasutaja arvutisse ja mida veebiteenuse osutamisel kasutatakse sessioonide säilitamiseks. Nende eesmärk on mäletada ning abistada veebilehe kasutajat.

Küpsised sisaldavad informatsiooni, mis ei ole personaalselt identifitseeritav. Neid kasutatakse näiteks ostja määratud valikute salvestamiseks, statistika koostamiseks ning tuvastamaks, kuidas Purkpipe e-poe külastajad veebilehte kasutavad. See info võimaldab meil pidevalt arendada Purkpipe veebikeskkonda veelgi kasutajasõbralikumaks.

Purkpipe veebilehel kasutatavad küpsised ei võimalda juurdepääsu kasutaja arvuti kõvakettal olevale informatsioonile. Kasutajad võivad oma brauserid seadistada selliselt, et need keelduvad küpsiste vastuvõtmisest, kuid see võib põhjustada tõrkeid veebilehtedel.

Välised lingid

Purkpipe veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu Purkpipele. Purkpipe ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.

Privaatsuspoliitika on viimati uuendatud 2019. aasta detsembris.